ไซเตส คืออะไร

ไซเตส คืออะไร สิ่งสำคัญที่ควรรู้ก่อนเลี้ยงสัตว์ Exotic

ขึ้นชื่อว่าสัตว์ Exotic หรือสัตว์ประเภทพิเศษแน่นอนว่าจะต้องมีการคุ้มครองอย่างพิเศษเช่นเดียวกัน หากคุณมีความสนใจที่จะเลี้ยงสัตว์ Exotic จะต้องมีความรู้เกี่ยวสัตว์ประเภทนั้นว่านั่นเป็นสัตว์ที่เพาะเลี้ยงในประเทศหรือสัตว์ที่ต้องนำเข้ามา หากเป็นสัตว์  Exotic ที่ต้องนำเข้าส่งออกมาแล้วละก็สัตว์นั้นจะต้องขออนุญาตนำเข้าผ่านอนุสัญญาไซเตสหรือไม่ โดยเรื่องอนุสัญญาไซเตสนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องให้ความสนใจเพราะถือเป็นหนึ่งในกฎหมายในการครอบครองสัตว์อย่างหนึ่งที่คนเลี้ยงสัตว์ควรจะรู้เป็นอย่างดี

รู้จักกับ ไซเตส ทำไมนำเข้าสัตว์ Exotic จึงต้องขออนุญาต

ไซเตส คืออะไร สิ่งสำคัญที่ควรรู้ก่อนเลี้ยงสัตว์ Exotic 1

ไซเตส คือ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยอนุสัญญานี้จะเป็นความตกลงระดับนานาชาติระหว่างรัฐบาลของประเทศต่างๆทั้ง 21 ประเทศที่ได้ให้ความร่วมมือในการครอบครองสัตว์ Exotic ปัจจุบันมีประเทศที่เข้าร่วมถึง 182 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยสาเหตุที่ต้องมีอนุสัญญาไซเตสขึ้นมาก็เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจในการค้าระหว่างประเทศของสัตว์ป่าและพืชป่าว่าจะไม่ส่งผลเสียต่อการดำรงชีวิตและเพื่อควบคุมการสูญพันธุ์ของสัตว์ประเภทนั้น ไซเตสจะเข้ามาช่วยในการควบคุมลดการคุกคามสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่างๆไม่ให้มีการซื้อขายอย่างผิดกฎหมายจนทำลายระบบนิเวศ ถือเป็นองค์กรหนึ่งในองค์กรสหประชาชาติเลยทีเดียว แม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยของเราจะมีสัตว์ exotic ที่ไม่ต้องขออนุญาตผ่านอนุสัญญาไซเตสมากมายแล้วก็ตาม เพราะสามารถเพาะพันธุ์ต่อในประเทศได้ แต่ยังมีสัตว์อีกหลายประเภทที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายบังคับ ซึ่งถูกแบ่งเป็นบัญชีหมายเลขต่างๆ 

โดยหมายเลข 1 ได้แก่ แพนด้าแดง กอริลลา ชิมแปนซี เสือ สิงโต เสือดาว ช้าง พะยูน แรด ปลาตะพัด เป็นต้น หมายเลข 2 ได้แก่ หมีดำ ฉลามขาว นกแก้วจักจั่น อีกัวน่าเขียว เป็นต้น  และหมายเลข 3 ได้แก่ สลอธ ชะมด เต่าอัลลิเกเตอร์ เป็นต้น 

อนุสัญญาไซเตส เรื่องใกล้ตัวของคนอยากเลี้ยงสัตว์ Exotic

ไซเตส คืออะไร สิ่งสำคัญที่ควรรู้ก่อนเลี้ยงสัตว์ Exotic 2

การเลี้ยง Exotic Pet ในสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ยังถือเป็นประเด็นที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้เลยเพราะอาจจะส่งผลเสียมากมายหากยังมีการซื้อขายสัตว์ที่เสี่ยงสูญพันธุ์เหล่านั้น ด้วยเหตุนี้ ไซเตสจึงเป็นหน่วยงานที่สำคัญมากในการกำจัดและคุ้มครองสัตว์ให้มีการครอบครองอย่างถูกกฎหมาย เพราะสัตว์ Exotic หลายประเภทเหล่านี้ นอกจากเรื่องราคาค่าตัวที่สูงแล้ว สิ่งที่ควรจะคำนึงนั่นก็คือความพร้อมของผู้ดูแลหรือผู้ครอบครอง เรื่องกฎหมายการนำเข้านี้จึงถือเป็นเรื่องใกล้ตัวและควรให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่นเลย นี่จึงเป็นสาเหตุที่อนุสัญญาไซเตสจะช่วยให้ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ Exotic เป็นผู้ที่มีความพร้อมจะดูแลและครอบครองได้อย่างแท้จริง

อ้างอิงรูปภาพ

https://th.wikipedia.org/wiki/อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

https://pantip.com/topic/30266846

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
VK

Table of Contents